Trang 1 trong 15 kết quả
Sắp xếp theo
America's 101 Fastest Growing Jobs /
Tác giả: Michael Farr J, ,
Mô tả vật lý: 0 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 331.7020973
ISBN: 1593570708
Bộ sưu tập: Sách điện tử
250 best jobs through apprenticeships /
Tác giả: Michael Farr J, ,
Mô tả vật lý: 0 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 331.25922
ISBN: 1593571739
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Best Jobs for the 21st Century, Fourth Edition /
Tác giả: Farr Michael,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 331.702
ISBN: 1593572409
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Best Jobs for the 21st Century (Best Jobs for the 21st Century) /
Tác giả: Michael Farr J, ,
Mô tả vật lý: 0 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 331.702
ISBN: 1563709619
Bộ sưu tập: Sách điện tử
New guide for occupational exploration :
Tác giả: Farr J, Michael, ,
Mô tả vật lý: xxiv, 552 p. ; , 28 cm.
Ký hiệu phân loại: 331.7020973
ISBN: 1593571798 (softcover : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
100 fastest-growing careers : your complete guidebook to major jobs with the most growth and
Tác giả: Farr Michael,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 331.7020973
ISBN: 1593573170
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The very quick job search
Tác giả: Farr Michael, ,
Mô tả vật lý: viii, 536 p. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 650.14
ISBN: 1593570074
Bộ sưu tập: Sách điện tử
250 best-paying jobs /
Tác giả: Farr J, Michael, ,
Mô tả vật lý: xi, 468 p. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 331.7020973
ISBN: 1593573553 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
15-minute cover letter :
Tác giả: Farr J, Michael, ,
Mô tả vật lý: viii, 183 p. ;, 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 650.14/2
ISBN: 9781593576615 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
50 best jobs for your personality /
Tác giả: Farr J, Michael, ,
Mô tả vật lý: xii, 484 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 331.702
ISBN: 1593576579
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn