Trang 1 trong 6 kết quả
Sắp xếp theo
Patterns of Enterprise Application Architecture /
Tác giả: Fowler Martin,
Mô tả vật lý: 560 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 0321127420
Bộ sưu tập: Sách điện tử
UML distilled :
Tác giả: Martin Fowler,
Mô tả vật lý: 208 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.117
ISBN: 0321193687
Bộ sưu tập: Sách điện tử
UML distilled :
Tác giả: Fowler Martin,
Mô tả vật lý: xxi, 185 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.12
ISBN: 020165783X (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Beyond Software Architecture /
Tác giả: Hohmann Luke,
Mô tả vật lý: 352 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 0201775948
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Planning extreme programming /
Tác giả: Beck Kent, ,
Mô tả vật lý: xvii, 139 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.3
ISBN: 0201710919
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Refactoring :
Tác giả: Fowler Martin,
Mô tả vật lý: xxi, 431 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.14
ISBN: 0201485672
Bộ sưu tập: Sách điện tử
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn