Trang 1 trong 8 kết quả
Sắp xếp theo
Hack the stack
Tác giả: Gregg Michael,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.8
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Inside Network Security Assessment :
Tác giả: Michael Gregg,
Mô tả vật lý: 336 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 0672328097
Bộ sưu tập: Sách điện tử
CISSP Exam Cram 2 /
Tác giả: Michael Gregg,
Mô tả vật lý: 576 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 004.6
ISBN: 078973446X
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Security Administrator Street Smarts :
Tác giả: Miller David R, ,
Mô tả vật lý: 424 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 0470102586
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Hack the Stack :
Tác giả: Gregg Michael,
Mô tả vật lý: 416 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 005
ISBN: 1597491098
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Certified ethical hacker /
Tác giả: Gregg Michael,
Mô tả vật lý: xvii, 675 p. : , ill. ; , 23 cm. + , 1 CD-ROM (4 3/4 in.)
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 0789735318
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Build your own security lab :
Tác giả: Gregg Michael,
Mô tả vật lý: xxvi, 428 p. : , ill. ; , 24 cm. + , 1 DVD (4 3/4 in.)
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 0470179864 (paper/DVD)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Build your own security lab
Tác giả: Gregg Michael,
Mô tả vật lý: xxvi, 428 p. : , ill.
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 0470179864
Bộ sưu tập: Sách điện tử
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn