Trang 1 trong 9 kết quả
Sắp xếp theo
Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động tín dụng nhằm phòng ngừa rủi ro tại ngân hàng đầu tư và phát
Tác giả: Nguyễn Ngọc Hải Châu, Gs, Võ Thanh Thu (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển tại
Tác giả: Đặng Nguyễn Lưu Ân , Gs, Võ Thanh Thu (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Đánh giá hiện trạng môi trường lao động tại công ty Acquy GS Việt Nam và đề xuất biện pháp giảm
Tác giả: Nguyễn Đình Quang, Nguyễn Công Hào (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 71tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Thực trạng và giải pháp về hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần nước, môi trường và
Tác giả: Nguyễn Thị Hoài Ân, Gs, Võ Thanh Thu (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Inverse problems in engineering mechanics /
Tác giả: editors, M, Tanaka and G, S, Dulikravich, ,
Mô tả vật lý: xii, 622 p. : , ill.
Ký hiệu phân loại: 620.1
ISBN: 0080433197
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Mạch siêu cao tần /
Tác giả: Đinh Sỹ Hiền,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 621.38132
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Mạch siêu cao tần /
Tác giả: Đinh Sĩ Hiền,
Mô tả vật lý: 220
Ký hiệu phân loại: 621.38132
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Rice biotechnology /
Tác giả: edited by G, S, Khush and G, H, Toenniessen,
Mô tả vật lý: x, 320 p. : , ill. ; , 26 cm
Ký hiệu phân loại: 633.1823
ISBN: 0851987125 (CABI) :
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Powder metallurgy technology [electronic resource] /
Tác giả: G, S, Upadhyaya, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource: 160 p. : , ill.
Ký hiệu phân loại: 671.37
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn