Trang 1 trong 9 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng quá trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong các khu công nghiệp trên
Tác giả: Bùi Quang Tuấn,
Mô tả vật lý: 51tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.068
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ gắn kết của cán bộ, nhân viên tại công ty TNHH MTV xây dựng công
Tác giả: Phạm Hoàng Tuấn,
Mô tả vật lý: 163 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.314
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Hoàn thiện dự toán ngân sách tại công ty trách nhiệm hữu hạn Posvina /
Tác giả: PhanAnh Tuấn,
Mô tả vật lý: 90tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.154
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm Xuân Hương công suất 1000m3/ngày đêm-khu công
Tác giả: Vũ Phá Hải,
Mô tả vật lý: 144 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Pipe recycled cultural center /
Tác giả: Vũ Đoàn Việt Hà,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Improving customer satisfaction for packeged of the Duc Phat company in Ho Chi Minh City /
Tác giả: Ha Trien Bang,
Mô tả vật lý: 45tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của các doanh nghiệp da giày tại
Tác giả: Hà Anh Tuấn,
Mô tả vật lý: 169 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Giầy Việt /
Tác giả: Hà Anh Tuấn,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Lập mô hình tài chính /
Tác giả: Đỗ Thiên Anh Tuấn,
Mô tả vật lý: 336tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 332.015
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn