Trang 1 trong 97 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết kế cao ốc văn phòng-khách sạn Mỹ Trà 2-tỉnh Quãng Ngãi /
Tác giả: Hà Anh Ngọc,
Mô tả vật lý: 186 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Ngành may công nghiệp Việt Nam với thị trường tiêu thụ nội địa /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Hà,
Mô tả vật lý: 100 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Đóng góp vào chiến lược xuất khẩu gạo của chi nhánh tổng công ty thương mại Nội (Hapro) tại
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Tuyền,
Mô tả vật lý: 87 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Quang học kiến trúc /
Tác giả: Việt Hà,
Mô tả vật lý: 300 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 720
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Cầu bê tông cốt thép
Tác giả: Nguyễn Viết Trung,
Mô tả vật lý: 264 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 624.257
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Quy trình thực hiện vận chuyển ng nhập khẩu Clinker bằng phương thức tàu chuyến tại công ty cổ
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Hạnh,
Mô tả vật lý: 116 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Công nghệ may mũ giày /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Hà,
Mô tả vật lý: 30 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Trạm thu phí giao thông từ xa /
Tác giả: Hà Ngọc Nguyên,
Mô tả vật lý: 25 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 388.10285
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá tnh sản phẩm tại
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Hà,
Mô tả vật lý: 86 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Phân tích các lợi thế và bất lợi đối với xuất khẩu của Việt Nam trước ngưỡng cửa gia nhập WTO /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Đức Hà,
Mô tả vật lý: 50 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 382.6
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn