Trang 1 trong 100 kết quả
Sắp xếp theo
Hoàn thiện hoạt động kinh doanh xuất khẩu ng hóa tại công ty TNHH sản xuất công nghiệp Viet
Tác giả: Phạm Nguyễn Yến Sương ( Ths Hà Ngọc Minh ),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Tìm hiểu một số thông số công nghệ ảnh hưởng đến chất lượng bún. /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Như Thùy,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Giáo trình khoa học quản lý.
Tác giả: ĐoànThị Thu Hà,
Mô tả vật lý: 371tr. , 21cm
Ký hiệu phân loại: 658
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Khảo sát đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng nước ngầm của phường Long Thủy, thị xã Phước Long,
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Hà,
Mô tả vật lý: 93tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.7394
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Developing distribution systems at Thaituan textile company /
Tác giả: Le Nguyen Ngoc Ha,
Mô tả vật lý: 82tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.84
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Cơ sở âm học kiến trúc thiết kế chất lượng âm /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Giả,
Mô tả vật lý: 362tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 729.29
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Cơ sở thiết kế máy /
Tác giả: Hà Ngọc Nguyên,
Mô tả vật lý: 294tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 621.815
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Analyze factors impacting to customer's satisfaction at Starbucks Coffee in Vietnam /
Tác giả: Ha Nguyen Ngoc Diem,
Mô tả vật lý: 75tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Thiết kế chế tạo mô hình máy đục lỗ tự động bạt phủ nông nghiệp /
Tác giả: Hà Ngọc Nguyên,
Mô tả vật lý: 112 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Cấp nước đô thị :
Tác giả: Nguyễn Ngọc Dung,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 628.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn