Trang 1 trong 4 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải n máy sản xuất tinh bột mì Sơn Hải - Sơn
Tác giả: Võ Ngọc Hải,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế cải tiến máy tự động cấp đất vào khay gieo hạt ươm trồng rau /
Tác giả: Hà Sơn Hải,
Mô tả vật lý: 75 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu mô hình phục vụ tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải n máy sản xuất tinh bột mì
Tác giả: Lâm Vĩnh Sơn,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Đánh giá sự i lòng của khách ng đối với dịch vụ cho vay khách ng cá nhân tại VPBank PGD Nguyễn
Tác giả: Đặng Thị Hằng,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn