Trang 1 trong 5 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu áp dụng phương pháp bản đồ tư duy để xây dựng kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu bảo vệ
Tác giả: Lê Hà Thúy An,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Khảo sát quy trình wash chống nhăn và phương pháp đảm bảo chất lượng ng wash /
Tác giả: Trần Hà Như Thủy,
Mô tả vật lý: 66 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Điều khiển thiết bị và tự động quay số báo động qua mạng điện thoại /
Tác giả: Hà Thúy Phượng,
Mô tả vật lý: 130 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 621.3857
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Khảo sát đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng nước ngầm của phường Long Thủy, thị xã Phước Long,
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Hà,
Mô tả vật lý: 93tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.7394
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Pháp luật về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động /
Tác giả: Võ Thị Minh Thủy,
Mô tả vật lý: 64tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 344.01
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn