Trang 1 trong 3 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết kế trm biến áp 110KV n máy sn xut thép - thép Vit /
Tác giả: Hà Văn Chuẩn,
Mô tả vật lý: 114 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu áp dng h thng qun lý môi trưng heo tiêu chuẩn TCVN ISO 14001: 2010 cho CN Cty CP xi
Tác giả: Nguyễn Nữ Hoàng Trúc,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu xây dng htqlmt theo tiêu chuẩn iso 14001:2010 cho công ty c phn dưc phm ampharco Khu
Tác giả: Nguyễn Thị Thảo Hà,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn