Trang 1 trong 17 kết quả
Sắp xếp theo
Giáo trình Quần vợt : Dùng cho sinh viên Đại học và Cao đẳng Sư phạm TDTT /
Tác giả: Hướng Xuân Nguyên (Chủ biên), Trần Văn Vinh, Đào Xuân Anh, ,
Mô tả vật lý: 303 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 796.342
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Ca dao người Việt Ca dao tình yêu lứa đôi. Quyển 2 /
Tác giả: Nguyễn Xuân Kính (Chủ biên, biên soạn), Phan Lan Hương (Biên soạn), ,
Mô tả vật lý: 635tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786049024979
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Ca dao người Việt Ca dao tình yêu lứa đôi. Quyển 1 /
Tác giả: Nguyễn Xuân Kính (Chủ biên, biên soạn), Phan Lan Hương (Biên soạn), ,
Mô tả vật lý: 576tr. ; , 22cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786049024962
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Ca dao người Việt ca dao tình yêu lứa đôi. Quyển 3 /
Tác giả: Nguyễn Xuân Kính (Chủ biên), Phạm Lan Hương (Biên soạn), ,
Mô tả vật lý: 587tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786049024986
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Ca dao người Việt Tình yêu lứa đôi. Quyển 4 /
Tác giả: Nguyễn Xuân Kính (Chủ biên), Phan Lan Hương (Biên soạn), ,
Mô tả vật lý: 379tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786049021993
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Ca dao người Việt. Quyển 3 /
Tác giả: Nguyễn Xuân Kính (Chủ biện, biên soạn), Phan Lan Hương (Biên soạn), ,
Mô tả vật lý: 506tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786049024955
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Ca dao người Việt . Quyển 2 /
Tác giả: Nguyễn Xuân Kính (Chủ biên, biên soạn), Phan Lan Hương (Biên soạn), ,
Mô tả vật lý: 478tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786049024948
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Hướng dẫn thực hành kế toán hàng tồn kho, tài sản cố định, các khoản công nợ trong các doanh nghiệp
Tác giả: Võ Văn Nhị (chủ biên), Nguyễn Ngọc Dung, Nguyễn Xuân Hưng,
Mô tả vật lý: 226tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 657.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Ca dao người Việt. Quyển 1 /
Tác giả: Nguyễn Xuân Kính (Chủ biên), Phan Lan Hương (Biên soạn), ,
Mô tả vật lý: 500tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786049024931
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Hướng dẫn dùng thuốc trong điều dưỡng cho mọi người /
Tác giả: Nguyễn Xuân Thắng (chủ biên), , , [và những người khác],
Mô tả vật lý: 512tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 615.1
ISBN: 2001234504935
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn