Trang 1 trong 40 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết kế trm biến áp 220/110/22KV và h thng chng xét cho trm /
Tác giả: Trần Minh Tòng,
Mô tả vật lý: 123tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
ng dng biến tn đa bc trong h thng đin mt tri ni lưi /
Tác giả: Nguyễn Văn Vịnh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 621.31244
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Thiết kế trm biến áp 110KV nhà máy sn xut thép - thép Vit /
Tác giả: Hà Văn Chuẩn,
Mô tả vật lý: 114 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Tìm hiu các hng mc công trình tr s đin lc và thiết kế h thng chiếu sáng /
Tác giả: Nguyễn Thế Hiển,
Mô tả vật lý: 154 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
ng dng phn mm SmartVu đ trin khai t đng hóa lưi đin khu vc tnh Đng nai /
Tác giả: Đinh Hữu Thuấn,
Mô tả vật lý: 154tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 621.3190285
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Thiết kế đưng dây trung áp 22 kv trm biến áp phân phi h áp- cung cp đin /
Tác giả: Trần Thanh Liêm,
Mô tả vật lý: 104 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Trm và nhà máy đin /
Tác giả: Huỳnh Nhơn,
Mô tả vật lý: 307 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 621.312
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
X lý tín hiu s /
Tác giả: Hồ Đắc Lộc,
Mô tả vật lý: 151tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 621.3822
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Thiết kế mng đin truyn ti và phân phi- tìm hiu điu chnh tn s trong h thng đin /
Tác giả: Nguyễn Thanh Phi,
Mô tả vật lý: 132 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Mô phng h thng điu khin tích hp trm biến áp cao áp /
Tác giả: Phạm Đình Anh Khôi,
Mô tả vật lý: 157tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 621.314
ISBN: 9786047351206
Bộ sưu tập: Sách tham kho

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn