Trang 1 trong 40 kết quả
Sắp xếp theo
Tìm hiểu các hạng mục công trình trụ sở điện lực và thiết kế hệ thống chiếu sáng /
Tác giả: Nguyễn Thế Hiển,
Mô tả vật lý: 154 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế mạng điện truyền tải và phân phối- tìm hiểu điều chỉnh tần số trong hệ thống điện /
Tác giả: Nguyễn Thanh Phi,
Mô tả vật lý: 132 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế trạm biến áp 220/110/22KV và hệ thống chống xét cho trạm /
Tác giả: Trần Minh Tòng,
Mô tả vật lý: 123tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế đường dây trung áp 22 kv trạm biến áp phân phối hạ áp- cung cấp điện /
Tác giả: Trần Thanh Liêm,
Mô tả vật lý: 104 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Ứng dụng biến tần đa bậc trong hệ thống điện mặt trời nối lưới /
Tác giả: Nguyễn Văn Vịnh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 621.31244
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Ứng dụng phần mềm SmartVu để triển khai tự động hóa lưới điện khu vực tỉnh Đồng nai /
Tác giả: Đinh Hữu Thuấn,
Mô tả vật lý: 154tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 621.3190285
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Trạm và nhà máy điện /
Tác giả: Huỳnh Nhơn,
Mô tả vật lý: 307 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 621.312
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Xử lý tín hiệu số /
Tác giả: Hồ Đắc Lộc,
Mô tả vật lý: 151tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 621.3822
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Thiết kế trạm biến áp 110KV nhà máy sản xuất thép - thép Việt /
Tác giả: Hà Văn Chuẩn,
Mô tả vật lý: 114 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Mô phỏng hệ thống điều khiển tích hợp trạm biến áp cao áp /
Tác giả: Phạm Đình Anh Khôi,
Mô tả vật lý: 157tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 621.314
ISBN: 9786047351206
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn