Trang 1 trong 44 kết quả
Sắp xếp theo
Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp thành phố bàn về nội dung và phương pháp giảng dạy lĩnh vực Tài chính -
Tác giả: Hồ Đắc Lộc (trưởng ban), , , [và những người khác], ,
Mô tả vật lý: 509tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 332
ISBN: 9786049224799
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Vẽ & thiết kế mạch in với chương trình eagle : bài tập thực hành điện-điện tử /
Tác giả: Hồ Đắc Lộc, Phùng Thị Nguyệt, Phạm Quang Huy,
Mô tả vật lý: 206tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 621.381531
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Mô phỏng hệ thống điều khiển tích hợp trạm biến áp cao áp /
Tác giả: Phạm Đình Anh Khôi (Chủ biên), Hồ Đắc Lộc, Đinh Lê Duy Nghĩa, ,
Mô tả vật lý: 157tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 621.314
ISBN: 9786047351206
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Hướng dẫn thí nghiệm hệ thống điện /
Tác giả: Hồ Đắc Lộc , , , [và những người khác], ,
Mô tả vật lý: 50 tr. ; , 30 cm.
Ký hiệu phân loại: 537.076
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Hướng dẫn thí nghiệm hệ thống điện /
Tác giả: Hồ Đắc Lộc, , , [và những người khác], ,
Mô tả vật lý: 52 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 621.3191
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Khảo sát vận hành đường dây tải điện trên không /
Tác giả: Trần Đức Tú, Hồ Đắc Lộc giáo viên hướng dẫn, Huỳnh Châu Duy giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 102 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Thiết kế cung cấp điện cho toà nhà Daewon /
Tác giả: Ngô Cao Cường giáo viên hướng dẫn, Ngô Bá Linh, Hồ Đắc Lộc giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 77 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tính toán lựa chọn phương thức vận hành lưới điện phân phối Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh /
Tác giả: Nguyễn Quốc Thịnh, Hồ Đắc Lộc (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 133tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 621.319
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn