Trang 1 trong 88 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý chi phí trong các dự án đầu tư công trình dân
Tác giả: Trương Công Nam,
Mô tả vật lý: 112tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.0681
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng cà phê tại chuỗi cửa hàng cà phê Trung Nguyên trên địa
Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Trâm,
Mô tả vật lý: 64tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Phát triển sản phẩm cho thị trường chứng khoán tại Tp. Hồ Chí Minh giai đoạn 2014-2017 /
Tác giả: Nguyễn Quỳnh Trang,
Mô tả vật lý: 115tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 332.642
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu áp dụng hệ thống các tiêu chí đánh giá sản phẩm carbon thấp phù hợp với điều kiện Việt
Tác giả: Hoàng Tuấn Anh,
Mô tả vật lý: 118tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.7387
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Thành Phố Hồ
Tác giả: Hồ Anh Dũng,
Mô tả vật lý: tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng để vay tiêu dùng của khách hàng cá nhân trên
Tác giả: Phan Hà Trung Duy,
Mô tả vật lý: 145tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Chủ tịch Hồ Chí Minh với văn hóa - văn nghệ.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 511tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 959.704092
ISBN: 9786043060317
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nghiên cứu đề xuất các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng các công trình
Tác giả: Võ Kỳ Nam,
Mô tả vật lý: 100tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.0684
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Những yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ cấp giấy phép xây dựng tại ủy ban nhân dân quận Bình tân, thành
Tác giả: Phạm Văn Lặng,
Mô tả vật lý: 131tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 354.64
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Chủ tịch Hồ Chí Minh với văn hóa - văn nghệ Việt Nam.
Tác giả: Vũ Quang Dũng,
Mô tả vật lý: 595 tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 959.704092
ISBN: 9786043060324
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH