Trang 1 trong 36 kết quả
Sắp xếp theo
Hệ thống tự động điều khiển trong ngôi nhà thông minh /
Tác giả: Nguyễn Văn Hùng,
Mô tả vật lý: 81 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu, tìm hiểu AT90S8535 và ứng dụng thiết kế mạch quang o /
Tác giả: Mai Đặng Ngọc Thanh,
Mô tả vật lý: 147 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Hệ thống phân loại sản phẩm theo trọng lượng /
Tác giả: Hồ Ngọc Bá,
Mô tả vật lý: 63 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Mạng truyền thông ADSL /
Tác giả: Trần Tấn Thạch,
Mô tả vật lý: 150 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế và thi công hệ thống cấp điện tối ưu cho các phòng học trường ĐHDL KTCN TP.HCM /
Tác giả: Phạm Trung Chánh,
Mô tả vật lý: 94 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Điều khiển từ xa bằng SMS qua mạng GSM /
Tác giả: Nguyễn Trung Chính,
Mô tả vật lý: 87 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế và thi công tổng đài nội bộ một trung kế bốn thuê bao /
Tác giả: Lê Ngọc Sáng,
Mô tả vật lý: 92 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế hệ thống điều khiển tự động cho ngôi nhà thông minh /
Tác giả: Hồ Ngọc Bá,
Mô tả vật lý: 82 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu bảo mật trong hệ thống Wireless LAN /
Tác giả: Hồ Ngọc Bá,
Mô tả vật lý: 84 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế mạch điều khiển giám sát phân luồng giao thông tại một ngã tư /
Tác giả: Hồ Ngọc Bá,
Mô tả vật lý: 87 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn