Trang 1 trong 10 kết quả
Sắp xếp theo
Luật bảo vệ môi trường - quy định mới về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với
Tác giả: Việt Trinh,
Mô tả vật lý: 409tr. ; , 28cm
Ký hiệu phân loại: 344.046
ISBN: 9786045978382
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Bác Hồ gặp chị và anh ruột :
Tác giả: Hồ Quang Chính,
Mô tả vật lý: 67tr. ; , 19cm
Ký hiệu phân loại: 895.922803
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Đo lường sự hài lòng của người dân khi sử dụng dịch vụ hành chính công tại Ủy ban nhân dân quận
Tác giả: Hoàng Thị Minh Ngọc,
Mô tả vật lý: 90tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Chính sách và giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành da giày tại Tp.HCM /
Tác giả: Trương Quang Dũng,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 338.476853
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Chung cư bưu chính liên tỉnh khu vực ii /
Tác giả: Trần Thanh Hưng,
Mô tả vật lý: 140 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Giải pháp hoàn thiện hoạt động tín dụng ưu đãi hộ nghèo tại ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Long An
Tác giả: Nguyễn Chí Hiếu,
Mô tả vật lý: 88tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 332.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Tạo động lực làm việc của nhân viên tư vấn tài chính cá nhân tại ngân hàng TMCP Á Châu khu vực Tp.Hồ
Tác giả: Ngô Lưu Phúc,
Mô tả vật lý: 89tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Phụ lục :
Tác giả: Trần Thanh Hưng,
Mô tả vật lý: 139 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu các nhân tố gây khó khăn cho việc thực hiện dự án quan trọng quốc gia sử dụng vốn hỗ trợ
Tác giả: Huỳnh Hồng Thanh,
Mô tả vật lý: 79tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.0684
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Phương pháp soạn thảo văn bản :
Tác giả: Nguyễn Huy Thông,
Mô tả vật lý: 624 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 346.0438
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn