Trang 1 trong 47 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết kế và cài đặt phần mềm hỗ trợ quản lý "Kế toán hành chính sự nghiệp" tại phòng tài chính -
Tác giả: Đinh Như Cường, ,
Mô tả vật lý: 80 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm trực tuyến sản phẩm tiêu dùng của sinh viên
Tác giả: Huỳnh Thị Quế Ngân, Võ Tấn Phong (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 131tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.8342
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chương trình bồi thường, giải phóng mặt bằng để xây dựng thay
Tác giả: Lê Minh Tuyên, Lương Đức Long (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 221tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 690.0684
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng đối với chất lượng dịch vụ đào tạo của sinh viên khối ngoài
Tác giả: Phạm Tuấn Phong, Lương Thị Vân, Nguyễn Đức Anh,
Mô tả vật lý: 129tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ viên chức quản lý trong lực lượng thanh niên xung phong Thành
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Mai, Dương Cao Thái Nguyên (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 103tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.4092
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo đến mức độ thỏa mãn công việc của nhân viên tại tổng công ty Điện
Tác giả: Nguyễn Thị Phương Thảo , Mai Thanh Loan (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 81tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.31422
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua tour trực tuyến của giới nhân viên văn phòng Thành
Tác giả: Lý Thị Bích Hồng, Lê Quang Hùng (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 89tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.8342
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Tình hình quản lý và thu thuế đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại phòng quản lý doanh
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Dung, ,
Mô tả vật lý: 85 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Hạn chế rủi ro trong kinh doanh cà phê thông qua nghiệp vụ tự bảo hiểm trên Sở giao dịch Liffe tại
Tác giả: Trần Thiên Thư, ,
Mô tả vật lý: 138 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn