Trang 1 trong 35 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết kế và cài đặt phần mềm hỗ trợ quản lý "Kế toán hành chính sự nghiệp" tại phòng tài chính -
Tác giả: Đinh Như Cường,
Mô tả vật lý: 80 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế và thi công hệ thống cấp điện tối ưu cho các phòng học trường ĐHDL KTCN TP.HCM /
Tác giả: Phạm Trung Chánh,
Mô tả vật lý: 94 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Văn phòng công ty Google /
Tác giả: Mai Xuân Trí,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phân Lập và Sản xuất chế phẩm nấm paecilomyces lilacinus phòng trừ tuyến trùng meloidogyne sp. gây
Tác giả: Đinh Thành Hiếu,
Mô tả vật lý: 53tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 579.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Đánh giá sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Nam Á - Phòng
Tác giả: Phùng Thị Thủy,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Kỹ thuật hệ thống /
Tác giả: Hồ Thanh Phong,
Mô tả vật lý: 190 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 620.0011
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Phụ lục :
Tác giả: Trương Quang Thành,
Mô tả vật lý: 131 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm trực tuyến sản phẩm tiêu dùng của sinh viên
Tác giả: Huỳnh Thị Quế Ngân,
Mô tả vật lý: 131tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.8342
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Xác suất và thống kê trong kỹ thuật hệ thống công nghiệp /
Tác giả: Hồ Thanh Phong,
Mô tả vật lý: 164 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 519
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Các giải pháp phòng chống ngập ở thành phố Hồ Chí Minh trong hoàn cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu /
Tác giả: Phạm Thị Hồng Mai,
Mô tả vật lý: 127tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 363.34936
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn