Trang 1 trong 16274 kết quả
Sắp xếp theo
Giáo dục và nổi nhớ. /
Tác giả: Huỳnh Thế Cuộc,
Mô tả vật lý: 215 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 370.597
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Quy hoạch và quản lý chiến lược công tác phòng chống lũ lụt trong thế kỷ 21
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 339 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 627.4
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Cung cấp điện xí nghiệp /
Tác giả: Nguyễn Hữu Trí,
Mô tả vật lý: 60 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 621.31
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Mạng số liên kết dịch vụ ISDN /
Tác giả: Nguyễn Minh Hoàng,
Mô tả vật lý: 275 tr. ; , 19 cm
Ký hiệu phân loại: 621.382
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Quản trị cơ sở dữ liệu /
Tác giả: Anthony J, Fabbri,
Mô tả vật lý: 554 tr. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 005.74068
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
English in focus :
Tác giả: Sampson Nicholas,
Mô tả vật lý: 372 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Hàm phức và toán tử Laplace /
Tác giả: Võ Đăng Thảo,
Mô tả vật lý: 197 tr. ; , 19 cm
Ký hiệu phân loại: 515.9
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Lý thuyết mạch :
Tác giả: Nguyễn Quân,
Mô tả vật lý: 356 tr. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 621.319201
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Kỹ thuật nối mạng trên Windows.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 686 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 004.68
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Lý thuyết thống kê :Giáo trình
Tác giả: Lê Lương,
Mô tả vật lý: 192 tr. ; , 19 cm
Ký hiệu phân loại: 330.021
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn