Trang 1 trong 21 kết quả
Sắp xếp theo
Cơ sở dữ liệu nâng cao /
Tác giả: Văn Như Bích,
Mô tả vật lý: 116tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Thực hành cơ sở dữ liệu /
Tác giả: Võ Hoàng Khang,
Mô tả vật lý: 28tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Nghiên cứu ánh xạ đóng áp dụng vào cơ sở dữ liệu quan hệ để tìm ra quy luật /
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Vân,
Mô tả vật lý: 60 tr. ; , 31 cm
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Cơ sở dữ liệu :
Tác giả: Nguyễn Gia Tuấn Anh,
Mô tả vật lý: 130 tr. ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 005.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Cơ sở dữ liệu /
Tác giả: Cao Tùng Anh,
Mô tả vật lý: 80tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Cơ sở dữ liệu :
Tác giả: Cao Tùng Anh,
Mô tả vật lý: 71 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Cơ sở dữ liệu :
Tác giả: Văn Như Bích B,
Mô tả vật lý: 101 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 005.74
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Cơ sở dữ liệu phân tán /
Tác giả: Cao Tùng Anh,
Mô tả vật lý: 110tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 005.758
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Phân tích dữ liệu với R /
Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn,
Mô tả vật lý: 518tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 519.502855133
ISBN: 9786045828311 :
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Quản trị cơ sở dữ liệu /
Tác giả: Anthony J, Fabbri,
Mô tả vật lý: 554 tr. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 005.74068
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn