Trang 1 trong 17 kết quả
Sắp xếp theo
Giáo dục và nổi nhớ. /
Tác giả: Huỳnh Thế Cuộc,
Mô tả vật lý: 215 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 370.597
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
30 năm giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh /
Tác giả: Sở Giáo dục &, Đào tạo Tp, HCM,
Mô tả vật lý: 600 tr. ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 370
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Muốn con thành học trò giỏi /
Tác giả: Thiên Giang,
Mô tả vật lý: 85tr. ; , 19cm
Ký hiệu phân loại: 649.6
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Giáo dục thể chất Cờ vua /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 46tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 794.147
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Giáo dục quốc phòng-an ninh /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 250tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 355.007
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Giáo dục thể chất Bóng rổ /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 32tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 796.323
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Giáo dục thể chất Thể hình thẩm mỹ - Phần cơ bản /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 56tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 613.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Phương pháp lãnh đạo và quản lý nhà trường hiệu quả /
Tác giả: Nhiều tác giả,
Mô tả vật lý: 796 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 378.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Giáo dục lối sống nếp sống mới /
Tác giả: Thanh Lê,
Mô tả vật lý: 175 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 306
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Giáo dục thể chất 3 Vovinam /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 88tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 796.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn