Trang 1 trong 7 kết quả
Sắp xếp theo
Lý thuyết mạch :
Tác giả: Nguyễn Quân,
Mô tả vật lý: 356 tr. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 621.319201
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Lý thuyết đồ thị /
Tác giả: Lê Mậu Gia Bảo,
Mô tả vật lý: 78tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 511.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Lý thuyết thông tin /
Tác giả: Trần Duy Cường,
Mô tả vật lý: 108tr. ; , 26cm
Ký hiệu phân loại: 003.54
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Lý thuyết thông tin /
Tác giả: Hồ Văn Quân,
Mô tả vật lý: 204tr. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 003.54
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Lý thuyết xác suất và thống kê toán học /
Tác giả: Đậu Thế Cấp,
Mô tả vật lý: 213 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 519
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Lý thuyết tín hiệu /
Tác giả: Phạm Thị Cư,
Mô tả vật lý: 282 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 621.38223
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Lý thuyết mạch :
Tác giả: Nguyễn Quân,
Mô tả vật lý: 436 tr. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 621.319201
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn