Trang 1 trong 2342 kết quả
Sắp xếp theo
Sổ tay từ vựng thương mại quốc tế mậu dịch Hoa -Việt /
Tác giả: Nguyễn Hoàng Thế,
Mô tả vật lý: 408 tr. ; , 18 cm
Ký hiệu phân loại: 382.195
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Thiết kế và mô phỏng cung cấp điện xí nghiệp nhựa Đô Thành /
Tác giả: Vũ Hoàng Thùy Trang,
Mô tả vật lý: 101 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Vấn đề bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở
Tác giả: Hoàng Hữu Bình,
Mô tả vật lý: 199 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 344.046
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tự thiết kế và lắp đặt hệ thống điện gia dụng /
Tác giả: Hoàng Sơn,
Mô tả vật lý: 201 tr. ; , 22 cm
Ký hiệu phân loại: 621.3192
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp quản lý chất lượng môi trường cho các chng cư trên địa bàn quận
Tác giả: Nguyễn Thị Cát Tường,
Mô tả vật lý: 133 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Mạng số liên kết dịch vụ ISDN /
Tác giả: Nguyễn Minh Hoàng,
Mô tả vật lý: 275 tr. ; , 19 cm
Ký hiệu phân loại: 621.382
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Foxpro Kỹ Thuật Lập Trình - Tuyển tập các hệ chương trình ứng dụng /
Tác giả: Hoàng Hồng,
Mô tả vật lý: 1332 tr. ; , 19 cm
Ký hiệu phân loại: 005.7565
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Truyền hình qua vệ tinh và cáp /
Tác giả: Châu Hoàng Tiến Dũng,
Mô tả vật lý: 122 tr. ; , 31 cm
Ký hiệu phân loại: 621.388
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Pháp luật về khiếu nại tố cáo /
Tác giả: Phạm Hoàng Dũng,
Mô tả vật lý: 359 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 340
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Vẽ bóng trên bản vẽ kiến trúc /
Tác giả: Hoàng Văn Thân,
Mô tả vật lý: 260 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 604.2
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn