Trang 1 trong 53 kết quả
Sắp xếp theo
Văn hóa ẩm thực của dân tộc Mường và dân tộc Khơ Mú /
Tác giả: Hoàng Anh Nhân,
Mô tả vật lý: 336tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 394.109
ISBN: 9786047001996
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhâp khẩu bằng đường biển /
Tác giả: Hoàng Thị Nguyệt Anh ( Ts Lê Kinh Vĩnh ),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Tư liệu tín ngưỡng dân gian Mường Thanh Hóa.
Tác giả: Hoàng Anh Nhân,
Mô tả vật lý: 254tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.4109597
ISBN: 9786045900307
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Đánh giá ảnh hưởng của việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật & phân bón hóa học trong canh tác cây lúa
Tác giả: Nguyễn Hoàng Nhân,
Mô tả vật lý: 120 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 628.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường Cao đẳng Kinh tế công
Tác giả: Trần Quốc Hoàng,
Mô tả vật lý: 85tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.562
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Lễ tục lễ hội truyền thống xứ Thanh.
Tác giả: Hoàng Anh Nhân,
Mô tả vật lý: 619tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 390.09597
ISBN: 9786045030028
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nhận dạng ổn định động hệ thống điện bằng mạng Nơron /
Tác giả: Phạm Thế Hoàng,
Mô tả vật lý: 74tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 621.31910285
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán của các công ty dịch vụ công ích TP.HCM /
Tác giả: Hoàng Mộng Ngọc,
Mô tả vật lý: 85tr ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 658.1511
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên khoa Công nghệ Thông tin đối với chất lượng dịch
Tác giả: Nguyễn Hoàng Tiến,
Mô tả vật lý: 134tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu ảnh hưởng của đèn led trong nuôi cấy in vitro và các yếu tố trong hệ thống thủy canh in
Tác giả: Nguyễn Thị Nhung,
Mô tả vật lý: 107tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 571.5382
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn