Trang 1 trong 2 kết quả
Sắp xếp theo
Các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu của các công ty sản xuất và cung cấp
Tác giả: Nguyễn Thị Hoàng Yến,
Mô tả vật lý: 76tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.155
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghi lễ vía trùa của người Mường /
Tác giả: Hoàng Anh Nhuận,
Mô tả vật lý: 223 tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.4109597
ISBN: 9786049172243
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn