Trang 1 trong 80 kết quả
Sắp xếp theo
Phân tích thực trạng tình hình tài chính và những giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Hạnh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Tìm hiểu phương pháp tách sóng và triệt nhiễu trong hệ thống thông tin di động CDMA /
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Ân,
Mô tả vật lý: 119 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Mạng số liên kết dịch vụ ISDN /
Tác giả: Nguyễn Minh Hoàng,
Mô tả vật lý: 275 tr. ; , 19 cm
Ký hiệu phân loại: 621.382
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Truyện Nôm bình dân.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 489tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786049023033
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Các giải pháp phòng chống ngập ở thành phố Hồ Chí Minh trong hoàn cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu /
Tác giả: Phạm Thị Hồng Mai,
Mô tả vật lý: 127tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 363.34936
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Sổ tay từ vựng thương mại quốc tế mậu dịch Hoa -Việt /
Tác giả: Nguyễn Hoàng Thế,
Mô tả vật lý: 408 tr. ; , 18 cm
Ký hiệu phân loại: 382.195
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo mô hình hộp số cơ khí để mô phỏng quá trình hoạt động của hộp số /
Tác giả: Nguyễn Văn Lê Tài,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 629.244
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Kết cấu thép của thiết bị nâng /
Tác giả: Huỳnh Văn Hoàng,
Mô tả vật lý: 232tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 621.87
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Các nhân tố tác động đến kết quả học tiếng Nhật /
Tác giả: Hoàng Hồng Thúy,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 495.607
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Foxpro Kỹ Thuật Lập Trình - Tuyển tập các hệ chương trình ứng dụng /
Tác giả: Hoàng Hồng,
Mô tả vật lý: 1332 tr. ; , 19 cm
Ký hiệu phân loại: 005.7565
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn