Trang 1 trong 99 kết quả
Sắp xếp theo
Nhà điu hành TCT hàng không phía Nam /
Tác giả: Văn Công Danh,
Mô tả vật lý: 124 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Cao c VP 21 ph Bà Triu HN /
Tác giả: Nguyễn Thế Phương,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Ph lc :
Tác giả: Trần Hưng An,
Mô tả vật lý: 180 tr. ;
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Thiết kế chung cư 270 Lý Thưng Kit /
Tác giả: Nguyễn Xuân Hoàng,
Mô tả vật lý: 133 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Thiết kế chung cư Khánh Hi /
Tác giả: Bạch Vũ Hoàng Lan,
Mô tả vật lý: 211 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Thiết kế tr s bo him xã hi Cn Thơ /
Tác giả: Nguyễn Văn Thịnh,
Mô tả vật lý: 188 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Mt s gii pháp nhm nâng cao hiu qu hot đng ca doanh nghip khoa hc và công ngh trên đa
Tác giả: Nguyễn Thị Hoàng Lan,
Mô tả vật lý: 103tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 338.476
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
T đin vt lý Anh Vit /
Tác giả: Đặng Mộng Lân,
Mô tả vật lý: 619 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 530.03
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tra cu
Kho sát nh hưng ca mt s yếu t lên kh năng tăng trưng và to c in vitro ca cây Lilium
Tác giả: Trương Gia Hưng,
Mô tả vật lý: 41tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 571.5382
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
K thut lp trình ng dng C#.net :
Tác giả: Phương Lan,
Mô tả vật lý: 486 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn