Trang 1 trong 89 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu nh hưng ca đèn led trong nuôi cy in vitro và các yếu t trong h thng thy canh in
Tác giả: Nguyễn Thị Nhung, Trịnh Thị Lan Anh (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 107tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 571.5382
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Ký c lch s hi chiến Trưng Sa nhng con ngưi bt t /
Tác giả: Nguyễn Đức Cường, Phạm Lan Hương, Nguyễn Thị Nguyên (biên soạn),
Mô tả vật lý: 407tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 959.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Phân tích, đánh giá và các gii pháp hoàn thin hot đng vn bng tin gi thanh toán ti Ngân hàng
Tác giả: Đinh Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Hoàng Yến(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Mt s gii pháp nhm nâng cao hiu qu hot đng ca doanh nghip khoa hc và công ngh trên đa
Tác giả: Nguyễn Thị Hoàng Lan, Phan Đình Nguyên (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 103tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 338.476
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu nh hưng ca các yếu t, ánh sáng đèn LED lên quá trình tăng sinh PLB lan hoàng tho kèn
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Cúc, Trịnh Thị Lan Anh (giảng viên hướng dẫn), ,
Mô tả vật lý: 129 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 571.5382
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Kho sát nh hưng ca Chitosan, Gibberellin, mt s mui kim loi và dch chiết t nhiên lên s
Tác giả: Nguyễn Hoàng Cẩm Tú, Trịnh Thị Lan Anh (GVHD), ,
Mô tả vật lý: 126tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ
Thc trng và mt s gii pháp nhm hoàn thin qun tr ngun nhân lc ti Công ty C Phn Đu tư
Tác giả: Hoàng Lan , Diệp Thị Phương Thảo (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn