Trang 1 trong 18 kết quả
Sắp xếp theo
Lễ tục lễ hội truyền thống xứ Thanh.
Tác giả: Hoàng Anh Nhân,
Mô tả vật lý: 619tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 390.09597
ISBN: 9786045030028
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Koám chiến làng :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 371tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786047023998
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tục dựng lễ mừng nhà mới dân tộc Thái /
Tác giả: Hoàng Trần Nghịch,
Mô tả vật lý: 179tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 392.3609597
ISBN: 9786045000922
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tầm quan trọng và sự ảnh hưởng của chính sách chi trả cổ tức đối với giá trị doanh nghiệp /
Tác giả: Nguyễn Hoàng Khánh My,
Mô tả vật lý: 39tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 332.63221
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Tầm quan trọng và sự ảnh hưởng của chính sách chi trả cổ tức đối với giá trị doanh nghiệp :
Tác giả: Nguyễn Hoàng Khánh My,
Mô tả vật lý: 41tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 332.63221
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Tục thờ Cá Ông ở làng Diêm Phố - Ngư Lộc huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa /
Tác giả: Hoàng Minh Tường,
Mô tả vật lý: 286tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.4109597
ISBN: 978604902379
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Hoàn thiện thủ tục hải quan đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu tại cục hải
Tác giả: Hoàng Kim Nga,
Mô tả vật lý: 107tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 382.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Phong tục một số dân tộc ở Việt Nam :
Tác giả: Phan Văn Hoàng,
Mô tả vật lý: 577tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 390.09597
ISBN: 9786047001750
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Lễ tục lễ hội truyền thống xứ Thanh.
Tác giả: Hoàng Anh Nhân,
Mô tả vật lý: 619tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 390.09597
ISBN: 9786045030028
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Từ điển thành ngữ - tục ngữ người Raglai ở Khánh Hòa /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 696tr. ; , 20cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786047012138
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn