Trang 1 trong 15 kết quả
Sắp xếp theo
Đánh giá tác động môi trường /
Tác giả: Hoàng Xuân Cơ,
Mô tả vật lý: 318tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 333.714
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm và đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường trong và sau khai thác tại các
Tác giả: Lê Hoàng Minh,
Mô tả vật lý: 128tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Sử dụng động vật đáy không xương sống cỡ lớn để đánh giá chất lượng nước kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè
Tác giả: Nguyễn Thị Phúc,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Vận hành hệ thống điện có xét nguồn điện năng lượng gió và thiết bị bù STATCOM /
Tác giả: Đinh Văn Trung,
Mô tả vật lý: 137tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 621.312136
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động sản xuất công nghiệp đến chất lượng nước sông Vàm Cỏ Đông đoạn chảy
Tác giả: NguyễnXuân Quí,
Mô tả vật lý: 114tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 363.73942
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Kinh tế môi trường :
Tác giả: Hoàng Xuân Cơ,
Mô tả vật lý: 247tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 333.72
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Khoa học môi trường /
Tác giả: Hoàng Xuân Cơ,
Mô tả vật lý: 362 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Nghiên cứu xây dựng chính sách hỗ trợ di dời các sở sản xuất gạch thủ công trên địa bàn quận 9,
Tác giả: Lê Thị Hoàng Mai,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 658.408
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Điều khiển động không đồng bộ theo phương pháp định hướng từ thông rotor trực tiếp dùng mô hình
Tác giả: Phạm Thanh Tiến,
Mô tả vật lý: 99tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 621.3136
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Đánh giá tác động môi trường /
Tác giả: Phạm Ngọc Hồ,
Mô tả vật lý: 296 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 333.714
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn