Trang 1 trong 8 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu công nghệ và xây dựng mô hình máy cắt ống đồng tự động dùng PLC /
Tác giả: Huỳnh Đức Mạnh Hùng,
Mô tả vật lý: 100 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH Nam Nhật Tiên. /
Tác giả: Nguyễn Huỳnh Minh Thảo,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Lập trình PLC điều khiển bán nước tự động /
Tác giả: Huỳnh Vũ Đạt,
Mô tả vật lý: 83 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Chung cư Rạng Đông /
Tác giả: Nguyễn Mạnh Cường,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần tư vấn đầu tư thiết kế - xây dựng
Tác giả: Huỳnh Đông Cường,
Mô tả vật lý: 88tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 338.6048
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Quản trị hoạt động chuyển giá của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Tp.Hồ Chí Minh /
Tác giả: Huỳnh Mạnh Cương,
Mô tả vật lý: 86tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 338.52
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Sinh học đại cương.
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng,
Mô tả vật lý: 392 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 570
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Sinh học đại cương.
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng,
Mô tả vật lý: 392 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 570
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH