Trang 1 trong 4 kết quả
Sắp xếp theo
Xây dựng các tiêu chí và quy trình cấp nhãn sinh thái cho tôm sú đông lạnh Việt Nam phục vụ hội nhập
Tác giả: Huỳnh Châu Quí,
Mô tả vật lý: 54tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 338.372
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Thiết kế máy chiết rót đậy nắp và dán nhãn chai nhớt /
Tác giả: Châu Thái Bình,
Mô tả vật lý: 83 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Xây dựng qui trình ủ phân compost từ phế phẩm cây thanh long ở huyện Châu Thành, tỉnh Long An /
Tác giả: Huỳnh Nhựt Trường,
Mô tả vật lý: 77tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 631.875
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Đánh giá hiệu quả của nhãn sinh thái tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất quy trình dán
Tác giả: Huỳnh Châu Quí,
Mô tả vật lý: 54tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 333.72
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn