Trang 1 trong 11 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu và so sánh hiệu quả của phương pháp lạnh đông - vi sóng với phương pháp xử lý enzyme
Tác giả: Lê Hải Dương, Huỳnh Kim Phụng (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 106tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 664.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Nghiên cứu và so sánh hiệu quả của phương pháp lạnh đông - vi sóng với phương pháp xử lý Enzyme
Tác giả: Lê Hải Dương, Huỳnh Kim Phụng (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến sự hao hụt trọng lượng sản phẩm xúc xích tại xí nghiệp chế biến
Tác giả: Huỳnh Lanh, Trần Văn Chính(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Nguyên lý tự động điều khiển hệ thống thiết bị lạnh và điều hòa không khí /
Tác giả: Huỳnh Ngọc Dương,
Mô tả vật lý: 298 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 621.56
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng doanh nghiệp tại NHTCMP HDBank - CN Lãnh Binh Thăng /
Tác giả: Nguyễn Huỳnh Ngọc Thùy Dương, Châu Văn Thưởng (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Hoạt động tín dụng và bảo lãnh tại ngân hàng ngoại thương chi nhánh Thủ Đức - thực trạng và giải
Tác giả: Huỳnh Thị Diên, ,
Mô tả vật lý: 46 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Thiết kế nhà máy chế biến tôm đông lạnh bỏ đầu đóng block /
Tác giả: Huỳnh Phan Ánh Duyên, , , [và những người khác], Bùi Đức Chí Thiện(GVHD),
Mô tả vật lý: 75tr. ; , 30cm + , Bản vẽ
Ký hiệu phân loại: 664.02
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
Xây dựng các tiêu chí và quy trình cấp nhãn sinh thái cho tôm sú đông lạnh Việt Nam phục vụ hội nhập
Tác giả: Huỳnh Châu Quí, ,
Mô tả vật lý: 54tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 338.372
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Thiết kế nhà máy sản xuất cá tra Fillet đông lạnh năng suất 30 tấn / ngày /
Tác giả: Huỳnh Anh Huy, , , [và những người khác], Nguyễn Tiến Lực(GVHD),
Mô tả vật lý: 50tr. ; , 30cm + , ản vẽ
Ký hiệu phân loại: 664.02
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
Tâm lý và nghệ thuật lãnh đạo /
Tác giả: Huỳnh Thanh Tú,
Mô tả vật lý: 289tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 658.0019
ISBN: 9786047331352
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn