Trang 1 trong 3 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu tác động của cấu trúc sở hữu đến chính sách cổ tức thông qua báo cáo thường niên của các
Tác giả: Ngô Huỳnh Thiên Thu,
Mô tả vật lý: 77tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 332.63221
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Hệ thống kế toán doanh nghiệp theo chuẩn mực kế toán mới /
Tác giả: Huỳnh Minh Nhị,
Mô tả vật lý: 815 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 657
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Hệ thống các chính sách mới chế độ quản lý mới về tài chính - kế toán - thuế - lao động - tiền lương
Tác giả: Huỳnh Minh Nhị,
Mô tả vật lý: 878 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 343.03
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn