Trang 1 trong 7 kết quả
Sắp xếp theo
Giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH Nam Nhật Tiên. /
Tác giả: Nguyễn Huỳnh Minh Thảo,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu cải tiến hệ thống xử lý nước cấp cho khu dân cư xã Thạnh Đức-Huyện Bến Lức-Tỉnh Long An /
Tác giả: Huỳnh Thị Ngọc Bích,
Mô tả vật lý: 83 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Sinh học đại cương.
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng,
Mô tả vật lý: 392 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 570
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Factors influencing job stress of Agribank employees in Da Lat /
Tác giả: Luong Huynh Ngoc Tien,
Mô tả vật lý: 62tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 158.72
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo tại tổng công ty điện lực thành phố Hồ Chí Minh /
Tác giả: Huỳnh Ngọc Tiến,
Mô tả vật lý: 120tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.3124
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Sinh học đại cương.
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng,
Mô tả vật lý: 404 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 570
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Sinh học đại cương.
Tác giả: Nguyễn Đức Lượng,
Mô tả vật lý: 392 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 570
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn