Trang 1 trong 22 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết kế trạm biến áp 220/110/22 kv /
Tác giả: Đỗ Thế Hoàng Ân,
Mô tả vật lý: 80 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế nhà máy nhiệt điện /
Tác giả: Huỳnh Nhơn,
Mô tả vật lý: 134 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
THIẾT KẾ TRẠM BIẾN ÁP 220/110/22 KV /
Tác giả: Trần Khánh Dân,
Mô tả vật lý: 82 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế trạm biến áp nhận điện rẽ nhánh từ đường dây kép của hệ thống 220 KV và thiết kế chống sét
Tác giả: Lê Văn Thông,
Mô tả vật lý: 86 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế trạm biến áp 220/110/22kv /
Tác giả: Trần Thành Lộc,
Mô tả vật lý: 77 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu nâng cao ổn định dao động công suất trong hệ thống điện sử dụng thiết bị Svec /
Tác giả: Huỳnh Hoàng Huynh,
Mô tả vật lý: 125 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 621.31913
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Thiết kế nhà máy điện và trạm biến áp Phần điện /
Tác giả: Huỳnh Nhơn,
Mô tả vật lý: 336 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 621.312
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Thiết kế trạm biến áp 220/110/22 KV /
Tác giả: Võ Thanh Tâm,
Mô tả vật lý: 96 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế nhà máy nhiệt điện 200/110/10.5 kv /
Tác giả: Nguyễn Quốc Bình,
Mô tả vật lý: 110 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Trạm và nhà máy điện /
Tác giả: Huỳnh Nhơn,
Mô tả vật lý: 307 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 621.312
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn