Trang 1 trong 3 kết quả
Sắp xếp theo
Điều tra - đánh giá khả năng gây ô nhiễm bụi do giao thông tại các điểm thi đấu trong và sau
Tác giả: Huỳnh Nhựt Huy,
Mô tả vật lý: 47 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 628.53
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bước đầu ứng dụng gis vào công tác quản lý chất lượng nước thải /
Tác giả: Huỳnh Nhựt Huy,
Mô tả vật lý: 95 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Khảo sát các điều kiện thích hợp của chủng vi khuẩn phân hủy hợp chất hữu cơ ứng dụng xử lý nước
Tác giả: Nguyễn Hồng Nhựt,
Mô tả vật lý: 128tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 579
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn