Trang 1 trong 1 kết quả
Sắp xếp theo
Xây dựng qui trình ủ phân compost từ phế phẩm cây thanh long ở huyện Châu Thành, tỉnh Long An /
Tác giả: Huỳnh Nhựt Trường,
Mô tả vật lý: 77tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 631.875
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn