Trang 1 trong 10 kết quả
Sắp xếp theo
Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm của công ty TNHH SX-TM-DV Bông Sen Vàng /
Tác giả: Huỳnh Thanh Quang,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Giải pháp hoàn thiện Marketing Mix nhằm tăng doanh thu của công ty bánh kẹo Phạm Nguyên. /
Tác giả: Huỳnh Thị Trinh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu quá trình lê men trong sản xuất sữa chua chanh dây dạng lỏng có bổ sung DHA /
Tác giả: Ngô Phương Thảo,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu thu nhận Enzyme xylanase từ chủng nấm Aspergillus niger trên môi trường lá mía - cám gạo.
Tác giả: Võ Lê Phương Thảo,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Sản xuất vi khuẩn Bacilus Subtilis và Lactobacillus tăng cường phân hủy thức ăn thừa tạo chế phẩm
Tác giả: Huỳnh Phương Thảo,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm minh đạt với công suất 1000M3/ Ngày đêm /
Tác giả: Huỳnh Nguyễn Thảo Phương,
Mô tả vật lý: 126tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Sản xuất vi khuẩn bacillus subtilis và lactobacillus tăng cường phân hủy thức ăn thừa tạo chế phẩm
Tác giả: Huỳnh Phương Thảo,
Mô tả vật lý: 97tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 579.3
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bánh phở tươi /
Tác giả: Nguyễn Thảo Vy,
Mô tả vật lý: 80tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Sử dụng vi khuẩn Lactobacillus Plantarum đồng lên men với nấm men bánh mì thay thế hóa chất bảo quản
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Thảo,
Mô tả vật lý: 218tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 664.024
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu quá trình lên men trong sản xuất sữa chua dạng lỏng chanh dây có bổ sung DHA. /
Tác giả: Ngô Phương Thảo,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn