Trang 1 trong 3 kết quả
Sắp xếp theo
Ứng dụng ADF Framework của Oracle vào quản lý nhân sự - tiền lương /
Tác giả: Lê Tiến Hưng, Huỳnh Quốc Huy, Dương Thiên Tứ giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 70 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự tại khách sạn Thiên Hải Sơn ở đảo Phú Quốc /
Tác giả: Huỳnh Ngọc Yến, Lê Thị Ngọc Hằng(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn