Trang 1 trong 5 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết kế chung cư Huỳnh Tấn Phát /
Tác giả: Nguyễn Hữu Tuấn,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phân tích báo cáo tài chính doanh nghệp Phú Quý Thuận /
Tác giả: Huỳnh Tấn Phát,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phân tích tình hình hoạt động và định hướng phát triển kinh doanh xuất khẩu tại công ty xuất nhập
Tác giả: Huỳnh Đăng Bách,
Mô tả vật lý: 82 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 338.7072
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Một số giải pháp nâng cao động lực làm việc nhân viên công ty tnhh Hưng Phát Việt /
Tác giả: Huỳnh Thị Ngọc Phương,
Mô tả vật lý: 99 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 658.314
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Giải pháp phát triển hoạt động an sinh xã hội của tổng công ty Điện lực tp. Hồ Chí Minh /
Tác giả: Huỳnh Tấn Khương,
Mô tả vật lý: 98tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.408
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn