Trang 1 trong 8 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu phát triển các biện pháp khả thi để tái chế, tái sử dụng chất thải rắn công nghiệp và
Tác giả: Huỳnh Thị Ánh Mai, ,
Mô tả vật lý: 94 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 628.44
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp thông qua sự hài lòng về chất
Tác giả: Huỳnh Thị Mai Trang, Phan Mỹ Hạnh (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến giá thị trường nhà và đất tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn
Tác giả: Huỳnh Mai Khanh, Phan Đình Nguyên (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 73tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 333.3323
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu ảnh hưởng của nước thải chăn nuôi đến vi sinh vật nước /
Tác giả: Dương Huỳnh Anh ( Ths Trần Thị Mai Phương ),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Hệ thống kiểm soát nội bộ tại công ty TNHH Huỳnh Thiệt /
Tác giả: Nguyễn Thị Mai Thảo, Trần Anh Tuấn (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 94 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 657.458
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Phương pháp nhân nhiễm virus NPV trên sâu khoang ăn tạp (Spodoptera liture) /
Tác giả: Võ Thị Huỳnh Mai , Hoàng Anh Tuấn (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Thực hành vi sinh vật học /
Tác giả: Huỳnh Nguyễn Anh Khoa, Vũ Thị Phương Mai,
Mô tả vật lý: 64tr. ; , 25 cm
Ký hiệu phân loại: 579
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Thực hành vi sinh vật học /
Tác giả: Huỳnh Nguyễn Anh Khoa, Vũ Thị Phương Mai,
Mô tả vật lý: 64tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 579
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn