Trang 1 trong 6 kết quả
Sắp xếp theo
Các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp thông qua sự hài lòng về chất
Tác giả: Huỳnh Thị Mai Trang,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu ảnh hưởng của nước thải chăn nuôi đến vi sinh vật nước /
Tác giả: Dương Huỳnh Anh ( Ths Trần Thị Mai Phương ),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phương pháp nhân nhiễm virus NPV trên sâu khoang ăn tạp (Spodoptera liture) /
Tác giả: Võ Thị Huỳnh Mai,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến giá thị trường nhà và đất tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn
Tác giả: Huỳnh Mai Khanh,
Mô tả vật lý: 73tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 333.3323
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Hệ thống kiểm soát nội bộ tại công ty TNHH Huỳnh Thiệt /
Tác giả: Nguyễn Thị Mai Thảo,
Mô tả vật lý: 94 tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 657.458
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu phát triển các biện pháp khả thi để tái chế, tái sử dụng chất thải rắn công nghiệp và
Tác giả: Huỳnh Thị Ánh Mai,
Mô tả vật lý: 94 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 628.44
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn