Trang 1 trong 5 kết quả
Sắp xếp theo
Thc hành hóa hu cơ dưc /
Tác giả: Huỳnh Thị Ngọc Trâm,
Mô tả vật lý: 38tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 615.19
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Nghiên cu các yếu t nh hƣng đến quá trình to ht, bo qun và ny mm ca ht nhân to đi vi
Tác giả: Huỳnh Thị Ngọc Trâm,
Mô tả vật lý: 75tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Mt s gii pháp marketing mix nhm đy mnh hot đng dch v giám đnh ca công ty TNHH COTECNA
Tác giả: Huỳnh Thị Phương Trâm,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thc hành hóa hu cơ dưc /
Tác giả: Huỳnh Thị Ngọc Trâm,
Mô tả vật lý: 38tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 615.19
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Nghiên cu các yếu t nh hưng đến quá trình to ht, bo qun và ny mm ca ht nhân to đi vi
Tác giả: Huỳnh Thị Ngọc Trâm,
Mô tả vật lý: 67tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 571.5382
ISBN:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn