Trang 1 trong 3 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu vật liệu tái sử dụng cho tấm trần :
Tác giả: Huỳnh Tấn Long,
Mô tả vật lý: 35tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 691
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Nghiên cứu vật liệu tái sử dụng cho tấm trần /
Tác giả: Huỳnh Tấn Long,
Mô tả vật lý: 31tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 691
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Nghiên cứu vật liệu tái sử dụng cho tấm trần /
Tác giả: Huỳnh Tấn Long,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 691
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn