Trang 1 trong 1801 kết quả
Sắp xếp theo
Bê tông cốt thép 1 /
Tác giả: Nguyễn Hữu Anh Tuấn,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 624.1834
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Luật kinh doanh /
Tác giả: Phan Thị Mỹ Hạnh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 343.07
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kế toán thuế :
Tác giả: Trịnh Ngọc Anh,
Mô tả vật lý: 50tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 657.46
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Công nghệ phần mềm :
Tác giả: Nguyễn Chánh Thành,
Mô tả vật lý: 147 tr. ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Thực hành vi sinh ứng dụng :
Tác giả: Nguyễn Hoài Hương,
Mô tả vật lý: 26 tr. ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 660.62
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Thí nghiệm vận hành hệ thống điện /
Tác giả: Nhiều tác giả,
Mô tả vật lý: 18 tr. ; , 32 cm
Ký hiệu phân loại: 621.3191
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bài tập cơ sở kiến trúc 3 /
Tác giả: Lê Trọng Hải,
Mô tả vật lý: 28tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 720
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Chi tiết máy /
Tác giả: Lê Đình Phương,
Mô tả vật lý: 154 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 621.815
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Lịch sử Design /
Tác giả: Trần Văn Bình,
Mô tả vật lý: 86tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 745.44
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Hóa phân tích /
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Vân,
Mô tả vật lý: 152tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 543
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn