Trang 1 trong 9 kết quả
Sắp xếp theo
Google+ for dummies /
Tác giả: Stay Jesse, ,
Mô tả vật lý: xii, 132 p. : , ill. ; , 22 cm.
Ký hiệu phân loại: 006.754
ISBN: 1118181298
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Minecraft for dummies /
Tác giả: Stay Jesse, ,
Mô tả vật lý: 372pages ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 793.932
ISBN: 9781118968239
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Minecraft recipes for dummies /
Tác giả: Stay Jesse,
Mô tả vật lý: 1 online resource (1 volume) : , illustrations
Ký hiệu phân loại: 793.932
ISBN: 9781118968277
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Facebook application development for dummies
Tác giả: Stay Jesse, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 006.754
ISBN: 0470768738
Bộ sưu tập: Sách điện tử
FBML essentials /
Tác giả: Stay Jesse, ,
Mô tả vật lý: xx, 165 p. : , ill. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.276
ISBN: 0596519184 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Facebook application development for dummies
Tác giả: Stay Jesse, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 006.754
ISBN: 0470768738
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Minecraft for dummies /
Tác giả: Stay Jesse, ,
Mô tả vật lý: pages cm
Ký hiệu phân loại: 793.932
ISBN: 1118968239 (pbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Facebook application development for dummies /
Tác giả: Stay Jesse, ,
Mô tả vật lý: xviii, 390 p. :, ill. ;, 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.276
ISBN: 0470768738 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Facebook application development for dummies /
Tác giả: Stay Jesse, ,
Mô tả vật lý: xviii, 390 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.276
ISBN: 0470768738 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn