Trang 1 trong 8 kết quả
Sắp xếp theo
Cisco router configuration handbook [electronic resource] : the single-source guide to configuring
Tác giả: Dave Hucaby, Steve McQuerry, Andrew Whitaker , technical reviewers, Steven Kalman, Joe Harris, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 004.64
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Representation theory : a first course /
Tác giả: William Fulton, Joe Harris, ,
Mô tả vật lý: xv, 551 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 512.2
ISBN: 9781461209799
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Moduli of curves /
Tác giả: Joe Harris, Ian Morrison, ,
Mô tả vật lý: xiii, 366 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 516.3/5
ISBN: 0387984291 (softcover : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Cisco network security little black book [electronic resource] /
Tác giả: Joe Harris, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The geometry of schemes /
Tác giả: David Eisenbud, Joe Harris, ,
Mô tả vật lý: x, 294 p. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 516.3/5
ISBN: 0387986375 (softcover : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Moduli of Curves /
Tác giả: Joe Harris, Ian Morrison,
Mô tả vật lý: 366
Ký hiệu phân loại: 516.35
ISBN: 0387984380
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The Geometry of Schemes /
Tác giả: David Eisenbud, Joe Harris,
Mô tả vật lý: 294
Ký hiệu phân loại: 516.35
ISBN: 0387986375
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Cisco Network Security Little Black Book /
Tác giả: Joe Harris, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 004.66
ISBN: 1932111654
Bộ sưu tập: Sách điện tử
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn