Trang 1 trong 5 kết quả
Sắp xếp theo
Cisco router configuration handbook [electronic resource] : the single-source guide to configuring
Tác giả: Dave Hucaby, Steve McQuerry, Andrew Whitaker , technical reviewers, Steven Kalman, Joe Harris, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 004.64
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Cisco network security little black book [electronic resource] /
Tác giả: Joe Harris, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Moduli of Curves /
Tác giả: Joe Harris, Ian Morrison,
Mô tả vật lý: 366
Ký hiệu phân loại: 516.35
ISBN: 0387984380
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The Geometry of Schemes /
Tác giả: David Eisenbud, Joe Harris,
Mô tả vật lý: 294
Ký hiệu phân loại: 516.35
ISBN: 0387986375
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Cisco Network Security Little Black Book /
Tác giả: Joe Harris, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 004.66
ISBN: 1932111654
Bộ sưu tập: Sách điện tử
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn