Trang 1 trong 8 kết quả
Sắp xếp theo
Dự báo diễn biến chất lượng môi trường đề xuất giải pháp công nghệ phục hồi môi trường bãi chôn lấp
Tác giả: Phan Đức Thịnh, Lê Huy Bá (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 111tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.44
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Đánh giá sự thay đổi chất lượng nước do công nghệ thu gom xử lý nước thải sơ bộ-giai đoạn I của
Tác giả: Nguyễn Phi Long, Lê Huy Bá (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 99tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các nhân tố tác động đến chất lượng mối quan hệ giữa giảng viên sinh viên tại trường Đại học Công
Tác giả: Trần Thị Trang,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 378.101
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường. T. 3 - Các quá trình hóa học trong công nghệ môi
Tác giả: Lương Đức Phẩm Tổng chủ biên, , , [và những người khác], ,
Mô tả vật lý: 512tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 628
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Kỷ yếu hội thảo ứng dụng khoa học công nghệ vì mục tiêu phát triển bền vững /
Tác giả: Khoa Môi trường và Công nghệ Sinh học,
Mô tả vật lý: 330tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 600
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường. T1- Sinh thái học môi trường /
Tác giả: Lương Đức Phẩm, , , [và những người khác],
Mô tả vật lý: 464tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 628
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Công nghệ bảo quản chế biến lương thực /
Tác giả: Khoa Công nghệ thực phẩm-sinh học-môi trường,
Mô tả vật lý: 447tr. ; , 20cm
Ký hiệu phân loại: 664.028
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn