Trang 1 trong 4 kết quả
Sắp xếp theo
Dự báo diễn biến chất lượng môi trường đề xuất giải pháp công nghệ phục hồi môi trường bãi chôn lấp
Tác giả: Phan Đức Thịnh,
Mô tả vật lý: 111tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.44
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 464tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 628
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Đánh giá sự thay đổi chất lượng nước do công nghệ thu gom xử lý nước thải sơ bộ-giai đoạn I của
Tác giả: Nguyễn Phi Long,
Mô tả vật lý: 99tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Kỷ yếu hội thảo ứng dụng khoa học công nghệ vì mục tiêu phát triển bền vững /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 330tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 600
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn