Trang 1 trong 2 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp quản lý chất thải rắn công nghiệp nguy hại
Tác giả: Kiều Thị Lê Nga,
Mô tả vật lý: 128tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.44068
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu và đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn nguy hại của công ty xi
Tác giả: Kiều Thị Lê Nga,
Mô tả vật lý: 74 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn