Trang 1 trong 6 kết quả
Sắp xếp theo
Tính toán và thiết kế hệ thống xử lý nước thải bệnh viện phụ sản Từ Dũ với công suất 770m3/ngày đêm
Tác giả: Dương Thị Phương Thảo,
Mô tả vật lý: 129 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu đánh giá và đề xuất giải pháp tái sử dụng dòng thải từ hoạt động làng nghề làm bột xã Tân
Tác giả: Nguyễn Thị Thảo Trang,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Xây dựng Ontology từ kho ngữ liệu dạng văn bản /
Tác giả: Lâm Thị Phương Thảo,
Mô tả vật lý: 59tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 025.04
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng phần mềm kế toán tại các đơn vị y tế công lập trên địa
Tác giả: Vũ Thị Phương Thảo,
Mô tả vật lý: 140tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu cải tạo hệ thống xử lý nước thải Trung tâm y tế quận 1 /
Tác giả: Phạm Đức Phương,
Mô tả vật lý: 111 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu tính toán cân bằng dòng vật chất trong phương pháp xử lý chất thải làng nghề làm bột xã
Tác giả: Nguyễn Thị Thảo Trang,
Mô tả vật lý: 90tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.4
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn