Trang 1 trong 9 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết kế văn phòng làm việc quận Tân Bình /
Tác giả: Lê Thanh Tùng,
Mô tả vật lý: 209tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.523
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phụ lục :
Tác giả: Võ Minh Thiện,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
PHỤ LỤC :
Tác giả: Lâm Văn Thiện,
Mô tả vật lý: 165 tr. ;
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế văn phòng làm việc VINACONEX /
Tác giả: Đặng Ngọc Thuận,
Mô tả vật lý: 135tr. ; , 30cm.
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Máy bán hàng tự động /
Tác giả: Nguyễn Văn Giáp,
Mô tả vật lý: 73 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Xây dựng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 220002005 cho nhà máy chế biến thực
Tác giả: Trần Thị Thiên Trang,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Trụ sở làm Việc Ngân Hàng Phát Triển Nông Thôn Tỉnh Bến Tre /
Tác giả: Nguyễn Huỳnh Trung Hiếu,
Mô tả vật lý: 252 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Khách Sạn Hải Vân /
Tác giả: Lâm Văn Thiện,
Mô tả vật lý: 236 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Xây dựng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn iso 22000:2005 cho nhà máy chế biến thực
Tác giả: Trần Thị Thiên Trang,
Mô tả vật lý: 257tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.192
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn