Trang 1 trong 194 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu, đánh giá mức độ ảnh hưởng của nước thải sản xuất chế biến mủ cao su đấn chất lượng nước
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thủy,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Tính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước thải doanh nghiệp tư nhân Hồng Thanh công suất 350m3/NGĐ. /
Tác giả: Trần Kiên Trung,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng cũa nước thải cùng sản xuất tinh bột mỳ lên nguồn nước sông Vàm Cỏ
Tác giả: Trần Nghĩa Thắng,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế mạng lưới cấp nước cho khu dân cư số 2 - P3. TX Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh /
Tác giả: Phạm Văn Tài,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu xử lý nước thải sinh hoạt bằng công nghệ SBR cải tiến - ứng dụng tính toán thiết kế hệ
Tác giả: Nguyễn duy Hải,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Tính toán, thiết kế trạm xử lý nước cấp công suất Q=80.000m3/ngày đêm cho huyện An Nhơn - Bình Định
Tác giả: Nguyễn Ngọc Ẩn,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu tận dụng rơm rạ khô làm giá thể trồng thủy canh và tái sử dụng nước giặt trong sinh hoạt
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Phú,
Mô tả vật lý: 89tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Tính toán thiết kế mạng lưới cấp nước khu đô thị phường Cam Nghĩa - thị xã Cam Ranh - tỉnh Khánh
Tác giả: Nguyễn Ngọc Bảo Huy,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Ô nhiễm không khí và kỹ thuật xử lý /
Tác giả: Lâm Vĩnh Sơn,
Mô tả vật lý: 292tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 628.53
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Nghiên cứu mô hình SBR kết hợp giai đoạn khử nitrat trong xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học
Tác giả: Trịnh Phúc Hồng,
Mô tả vật lý: 25tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 628.35
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn