Trang 1 trong 22 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu khả năng hấp thụ Pb2+ ở các nồng độ muối EDTA của cây cải bẹ xanh - Brassica Juncea L.
Tác giả: Lê Đinh Phương Xuân,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu định tính về động lực làm việc của nhân viên văn phòng trong các doanh nghiệp thủy sản
Tác giả: Võ Thị Phương Hồng Hợp,
Mô tả vật lý: 107tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.314
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Chính sách nông nghiệp :
Tác giả: Phạm Vân Đình (chủ biên),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 338.18
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Thiết kế và chế tạo thiết bị tự động đo độ tăng nhiệt của cuộn dây động cơ ở chế độ làm việc không
Tác giả: Võ Văn Hoàng,
Mô tả vật lý: 98 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Quản lý nhân sự /
Tác giả: Heller Robert,
Mô tả vật lý: 70 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kiến thức về kế toán =
Tác giả: Heller Robert,
Mô tả vật lý: 69tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 657
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Cẩm nang quản lý dự án =
Tác giả: Bruce Andy,
Mô tả vật lý: 70tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 658.404
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Quản lý ngân sách /
Tác giả: Nguyễn Văn Quì,
Mô tả vật lý: 70 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 352.4
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Quản lý toàn cầu /
Tác giả: Brake Terence,
Mô tả vật lý: 70 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 337.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tổ chức thành công các cuộc họp /
Tác giả: Lê Ngọc Phương Anh,
Mô tả vật lý: 70 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.456
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn